WhatsApp Image 2019-06-21 at 19.11.58.jp
   Presidente J.E.S
   Sergio Querol Bertran

 

J.E.S es un partido político con la única ideología de mejorar y garantizar el bienestar  económico y social de las personas y de las empresas .

 

Con unos objetivos prioritarios sobre el buen funcionamiento económico sobre todo su territorio , basado en un equilibrio justo entre los ingresos y gastos que permitan vivir decentemente a toda su población y así mismo ayudar a mejorar el beneficio de las empresas. 

 

Otro aspecto fundamental para nuestro partido es la protección de las personas y sus bienes , esto indica que un país debe generar los recursos económicos suficientes para garantizar el "estado de bienestar" que permita a toda su población vivir con seguridad y tranquilidad.

 

J.E.S es un partido político conciliador con otras formaciones políticas , busca la colaboración y respeto , pensando que toda representación política está formada por personas que son sus respectivos votantes , los cuales merecen todo nuestro respeto y comprensión. 

 

Creemos que ha llegado el momento de acelerar la evolución social con libertad de pensamiento , J.E.S quiere aprovechar de ver las ideas y consejos de toda la gente como un recurso y no como un obstáculo.

 

La libertad de ideario y pensamiento , permite acoger los aspectos positivos de las ideologías políticas de otras formaciones y rechazar los aspectos negativos. Con la finalidad de obtener una mayor eficacia y flexibilidad que ayudara mucho mas a mejorar las soluciones a los problemas de nuestra sociedad. 

 

Una nueva forma de hacer política ha llegado , participativa ,respetuosa y orientada a solucionar los problemas más urgentes.

 PETICIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Petició de 15/10/22 :
Sol·licito a la Conselleria d'Acció Exterior i Unió Europea , que en aplicació de la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que Catalunya intervingui en la resolució pacifica del conflicte amb Ucraïna , com a autor internacional i i provant de tenir veu pròpia a la Unió Europea , proposant un alto el foc i una sortida diplomàtica a la guerra, les conseqüències per al conjunt dels països europeus són terribles ; pujada de preus de productes de primera necessitat , inestabilitat social i economica , risc nuclear imminent , fam a països del tercer món per falta de cereals....Catalunya deu actuar no pot passar d'incognit davant un conflicte com aquest no pot continuar magnificant problemes de tipus local com si fos una simple regió, ha arribat el moment de demostrar que tenim mentalitat de país, la nostra llei d'acció exterior en el seu article 3 parla dels seus principis rectors com ara la promoció de la pau i la no violència ,i també del reconeixement del dret a decidir dels pobles, reconeixement que ajuda a resoldre de manera pacifica conflictes territorials.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petició de 16/10/22 :
Demano que aquest Parlament proposi a la propera comissió bilateral Generalitat -Govern Central , la facultat de legislar sobre una llei d'estrangeria i el seu reglament així com , un codi penal propi per a Catalunya , acompanyat evidentment d'una partida pressupostària per desenvolupar-les i aplicar-les.Les raons són evidents aquestes lleis espanyoles són poc efectives per a qüestions, com la immigració il·legal i delictes penals de caràcter menor, com exemples , i això evidencia alhora una manca de seguretat ciutadana a Catalunya i especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Cal que els cossos de seguretat existents a tot el territori català disposin d'una llei d'estrangeria i un codi penal que siguin tan efectius com sigui possible per al desenvolupament de la seva tasca diària.Una llei d'estrangeria i un codi penal nou per a Catalunya que s'hauria d'elaborar al Parlament amb el consens més gran possible de tots els grups parlamentaris i si es pogués estendre a la societat civil del país en forma de consultes doncs millor.No es pot continuar amb aquests nivells de delinqüència als nostres carrers i la nostra societat en general , ha arribat el moment d'assumir més responsabilitats.

 

Tutorial candidatos
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

JES en Facebook

Sigue JES en Twitter

Mira JES en youtube

Conecta JES en linkedin

Ver JES en instagram

IMG_20190725_0001.jpg
IMG_20190725_0001.jpg
IMG_20190725_0001.jpg
IMG_20190725_0001.jpg